การทำตัวอักษรวิ่ง อัตลักษณ์ : เป็นคนดี มีจิตอาสา           เอกลักษณ์ : สร้างคนดี มีทักษะ พัฒนาสังคม
Get Adobe Flash player

"<<<"| | |วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี  อกท.หน่วยอุทัยธานี ยินดีต้อนรับ| | |">>>"

รับสมัครนักเรียน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี หน่วยอุทัยธานี

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ยินดีต้อนรับทุกคนจร้

สมัครกันเยอะๆ นะ เราให้มากกว่าความรู้ เราให้ประสบการณ์จริง

เกษตรเมืองพระชนก วษท.อน. www.utac.ac.th/uthai

 

เปิดรับสมัครปีการศึกษา 58

" เริ่มต้นชีวิตและอนาคตที่ดี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี "
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. รับผู้จบ ม.3
หรือ เทียบเท่า และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. รับผู้จบ ม.6
หรือ เทียบเท่า " เรียนฟรี กินฟรี หอพักฟรี (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าฟรี)
อนาคตดี จบแล้วมีงานทำแน่นอน และยังช่วยลดรายจ่ายให้ผู้ปกครองอีกด้วย "

ติดต่อสอบถามที่ งานทะเบียน โทรศัพท์ 0-5698-2621 โทรสาร 0-5698-2622

 

โครงการในพระราชดำริ


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้จัดให้นักเรียนนักศึกษา
ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โครงการในพระราชดำริ โครงการชั่งหัวมัน
จังหวัดเพชรบุรี คลิกภาพเพื่อดูเพิ่มเติม

 

ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมผลผลิต

ประชาสัมพันธ์
นักศึกษาผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ คือกำลังศึกษาในระดับ ปวส.ขึ้นปีที่๒ หรือที่จบการศึกษาระดับ ปวส.ไปแล้วไม่เกิน ๕ ปี (จบปีการศึกษา๒๕๕๑-๒๕๕๕) มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ที่เป็นผู้ประกอบการอยู่ต้องการขยายกิจการโดยการกู้เงินจากกองทุนตั้งตัวได้ ซึ้งไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ และบุคลค้ำประกัน สนใจสามารถติดต่อได้ที่งานส่งเสริมผลผลิต ๐๘-๑๐๐๖-๕๔๒๔ ก่อนวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗

 

พิธีมอบประกาศนียบัตร

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556


วันที่ 28 มีนาคม 2557

ณ ห้องประชุมพรพระพิรุณเวลา 08.30 น

การแต่งกายชุดพิธีการ (เสื้อแจ็คเก็ตเขียว)

 

เกษตรอุทัยฯ คืนรัง ๕๗

utacoo1
 

บทความทางวิชาการ/งานวิจัย

adminboss
นายประเวศ  วรางกูร
ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ

E_OFFICE

e-office2

แบบสำรวจ

ระดับความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์วิทยาลัย
 

เว็บไซต์ภายใน

SSCH
LogoPrivateMail

tatc_banner

tatc_banner3
tatc_banner2

 library

 555