การทำตัวอักษรวิ่ง อัตลักษณ์ : เป็นคนดี มีจิตอาสา           เอกลักษณ์ : สร้างคนดี มีทักษะ พัฒนาสังคม
ไปที่ Adobe Flash player

"<<<"| | |วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี  อกท.หน่วยอุทัยธานี ยินดีต้อนรับ| | |">>>"

ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมผลผลิต

ประชาสัมพันธ์
นักศึกษาผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ คือกำลังศึกษาในระดับ ปวส.ขึ้นปีที่๒ หรือที่จบการศึกษาระดับ ปวส.ไปแล้วไม่เกิน ๕ ปี (จบปีการศึกษา๒๕๕๑-๒๕๕๕) มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ที่เป็นผู้ประกอบการอยู่ต้องการขยายกิจการโดยการกู้เงินจากกองทุนตั้งตัวได้ ซึ้งไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ และบุคลค้ำประกัน สนใจสามารถติดต่อได้ที่งานส่งเสริมผลผลิต ๐๘-๑๐๐๖-๕๔๒๔ ก่อนวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗

 

พิธีมอบประกาศนียบัตร

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556


วันที่ 28 มีนาคม 2557

ณ ห้องประชุมพรพระพิรุณเวลา 08.30 น

การแต่งกายชุดพิธีการ (เสื้อแจ็คเก็ตเขียว)

 

เกษตรอุทัยฯ คืนรัง ๕๗

utacoo1
 

ประชุมกรรมการศิษย์เก่า

Apad1
 

ร่วมลงนามถวายพระพร

MA

 

สัมมนาฝึกงาน

สัมมนาฝึกงาน ระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ในวันที่  27  กรกฎาคม  2556  เวลา 08.30 - 17.00 น.

ณ.ห้องประชุมพรพระพิรุณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

 

บทความทางวิชาการ/งานวิจัย

adminboss
นายประเวศ  วรางกูร
ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ

E_OFFICE

e-office2

แบบสำรวจ

ระดับความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์วิทยาลัย
 

เว็บไซต์ภายใน

SSCH
LogoPrivateMail

tatc_banner

tatc_banner3
tatc_banner2

 library

 555
Piano Lessons Singapore | Small Business Ideas | Digital Marketing

created with Hacker HTML. by Pigter_Hacker.